NAVIGACIJA
KAIP MUS RASTI?
KALENDORIUS
INFORMACIJA VAIRUOTOJAMS
NEMOKAMAS KET TESTAS

REGITRA
KET
INFORMACIJA VAIRUOTOJAMS
Kursų kainos

Galioja nuo 2017 m. sausio 2 d.
                                                      
1. ,, B'' kategorija                                                                                           355€ 
2. ,,B'' kategorija (moksleiviams,studentams su nuolaida)        340 € 
3. ,,B'' kategorija (išlaikiusiems ,,Regitroje'' eksternu)                312 € 
            
4. ,,C'' kategorija                                                                                           348 €    
5. ,,CE'' kategorija                                                                                         348 €    
6. ,,C + CE'' kategorija                                                                                  666 €
7. ,, C + CE'' kategorijos + 95 kodas ( 150 val )                                  1126 €

8.   ,,D'' kategorija                                                                                         318 €
9.   ,,C + D'' kategorija                                                                                  650 € 
10. ,,CE + D'' kategorija                                                                               650 € 
11. ,,C + CE + D'' kategorija                                                                        900 € 

12. ,,A'' kategorija                                                                                         230 €       
13. ,,A'' kategorija (tik praktinis vairavimas)                                     200 €     

14. ,,ADR: A1 ( I - dalis )                                                                              120 €      
15. ,,ADR: A2 ( II - dalis)                                                                                60 €
16. ,,ADR: A1, A2 dalys                                                                                180 €          

                                               Profesinės kompetencijos 95 kodas
                                                                                                                  
1.   260104107 - 260104108 (35val. keleiviams ar kroviniams vežti)              100 €
                                 
2.    265084056 (150 val. kroviniams vežti pradinei kvalifikac. įgyti)             560 €    
                                                                                                            su nuolaida               460 €   

Papildomas mokymas pažeidusiems KET reikalavimus

Praradus teises                100 €

Pastaba: 1. Dėl nuolat kintančių kuro kainų į šią sumą kuras neįskaičiuotas.
              2. Nuo 2012m. sausio 1 d. galutinis praktinio vairavimo įskaitos įvertinimas filmuojamas.
              3. Nuolaidą taikome tiems, kurie vienu metu mokosi 2 ar 3 kategorijas ( nuo kiekvienos sekančios po 30 EUR ).
              4. Mūsų mokyklos mokiniams, kurie mokėsi anksčiau, bet kokią kategoriją ar ADR taikome nuolaidas profesinei kompetencijai.

            Vyr.buhalterė                                                                      Zita Juciuvienė                                   

Vššį Mažeikių vairuotojų mokymo centras © 2016
?????????
Profesionali ir geriausia vairavimo mokykla Mažeikiuose !