NAVIGACIJA
KAIP MUS RASTI?
KALENDORIUS
INFORMACIJA VAIRUOTOJAMS
NEMOKAMAS KET TESTAS

REGITRA
KET
INFORMACIJA VAIRUOTOJAMS
Profesinis mokymas
Profesinis vairuotojų mokymas

Vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais nuo 2013 m. rugsėjo 10 d. visi autobusų vairuotojai, o nuo 2014 m. rugsėjo 10 d. ir visi krovininių automobilių vairuotojai privalės turėti vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus. Vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimą bei periodišką šios kvalifikacijos tobulinimą nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei naikinanti direktyvą 76/914/EEB. Direktyvos nuostatos taikomos vairuotojams (įskaitant vairuotojus, ne Europos Sąjungos piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), vežantiems keleivius arba krovinius atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE automobiliais ir jų junginiais su priekabomis (toliau - transporto priemonės). Plačiau apie profesionalių vairuotojų mokymą:
spausti čia Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-79 "Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" Įstatymo nuoroda Pradinės profesinės kvalifikacijos pažymėjimo įgijimas Vairuotojų pradinę profesinę kvalifikaciją privalo įgyti:
Asmenys, norintys vežti keleivius D1, D1E, D, DE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2008 m. rugsėjo 10 d.
Asmenys, norintys vežti krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2009 m. rugsėjo 10 d.
Vairuotojai gali įgyti pradinę kvalifikaciją nuo:
18 metų - kai jie siekia vairuoti C1 ir C1E kategorijų transporto priemones;
21 metų - kai jie siekia vairuoti C, CE, D1, D1E kategorijų transporto priemones, o taip pat D ir DE kategorijų transporto priemones, tik vežti keleivius reguliariais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu maršrutas ne ilgesnis nei 50 km; 23 metų - kai jie siekia vairuoti D ir DE kategorijų transporto priemones.

?????????
Profesionali ir geriausia vairavimo mokykla Mažeikiuose !